Jak to działa

Schemat przebiegu autoryzacji i rozliczania transakcji

W momencie, w którym posiadacz karty – klient decyduje się jej użyć w punkcie akceptanta zachodzi proces angażujący wiele jednostek. W tym procesie uczestniczy Planet Pay oraz akceptant. Proces ten ma na celu sprawdzenie w banku, który wydał kartę dla klienta, czy ilość środków niezbędna do dokonania zakupu znajduje się na jego koncie. Otrzymanie autoryzacji oznacza, że sprzedaż może zostać zrealizowana.

 • Klient podaje kartę płatniczą lub 6-cio cyfrowy kod BLIK w celu zapłaty za zakupy

 • Akceptant odczytuje dane z karty i wysyła żądanie autoryzacji

 • Planet Pay procesuje transakcję, przesyła autoryzację do organizacji płatniczej

 • Organizacja płatnicza przekazuje żądanie o autoryzacji do banku klienta

 • Bank potwierdza lub odrzuca transakcję

 • Organizacja płatnicza przekazuje odpowiedź dotyczącą autoryzacji do Planet Pay

 • Planet Pay przekazuje odpowiedź do akceptanta

 • Akceptant otrzymuje potwierdzenie autoryzacji i kończy transakcję

 • Akceptant otrzymuje środki na konto

Słowniczek

 • Posiadacz karty – konsument używający karty w punktach handlowo-usługowych
 • Akceptant – punkty usługowo-handlowe przyjmujące płatności realizowane kartą płatniczą
 • Bank wydawca karty – bank, który wydał kartę swojemu klientowi
 • Agent rozliczeniowy – instytucje bankowe bądź też inne podmioty, które mają podpisaną umowę z akceptantem o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych, prowadzą rozliczenie transakcji pomiędzy bankiem a akceptantem
 • Organizacja płatnicza – określa zasady przyjmowania i rozliczania kart płatniczych, dostarcza infrastrukturę oraz systemy poprzez które podmioty (banki oraz członkowie) wydają karty z logo organizacji
 • Interchange fee – jest to opłata, którą agent rozliczeniowy uiszcza na rzecz banku wydawcy karty w momencie, w którym zachodzi transakcja pomiędzy posiadaczem karty a akceptantem
skontaktuj się z nami już dziś

a przygotujemy rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.